Particulier

PARTICULIEREN


Ondersteuning bij het oplossen van familiale geschillen en/of (criminele) feiten in de privé-sfeer.

Het aangeleverde bewijsmateriaal kan, indien gewenst, aangewend worden in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures.

Private-Investigator-Agency
surveillance-2
investigations
Los-Angeles-Private-Investigator

Private detective-opdrachten


-      Traceren van getuigen en verdwenen of vermiste personen

-      Onderzoek uitvoeren naar verdwenen goederen

-      Aantonen en beëindigen van stalking en belaging

-      Onderzoek uitvoeren naar (sexueel) misbruik

-      Ondervragen van slachtoffers, verdachten en getuigen

-      Onderzoek uitvoeren naar overspel van de partner

-      Aantonen van mishandeling en geweld binnen het gezin

-      Bestrijden van afpersing, chantage en bedreiging

-      Schaduwen van (jongere) gezinsleden bij vermoedens van wangedrag

-      Uitvoeren van onderzoek bij diefstal of woninginbraak (na aangifte bij de politie)

-      Uitvoeren van onderzoek naar mishandeling of diefstal van (huis)dieren

-      Uitklaren van problemen bij erfeniskwesties

-      Onderzoeken en aantonen van vandalisme

-      Uitvoeren onderzoek naar vermogenstoestand

-      Uitvoeren onderzoek bij discussies over hoederecht, bezoekrecht en alimentatie

-      Uitvoeren van undercover-opdrachten

-      Opsporen en aanmanen van wanbetalers

-      Moraliteitsonderzoek en voorhuwelijksonderzoek

-      Leveren ondersteuning bij oplossen oplichtingszaak

-      …

 

Hogerstaande opsomming is niet exhaustief, neem bijgevolg gerust vrijblijvend contact op voor specifieke cases en probleemsituaties. Onze bewijslevering is ten allen tijde rechtsgeldig, zowel op het vlak van burgerlijke- als strafrechtelijke rechtspleging.

Copyright @ All Rights Reserved