Bedrijven

BEDRIJVEN


Achterhalen van fraude en (strafrechtelijke) inbreuken in de zakelijke sfeer.

Het aangeleverde bewijsmateriaal kan desgevallend aangewend worden in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures.

bedrijfsspionage-05
AdobeStock_70782215
AdobeStock_39792800

Zakelijke detective-opdrachten


-      Aantonen schending van concurrentiebeding

-      Ondervragen van slachtoffers, verdachten en getuigen

-      Onderzoeken en aantonen van verzekeringsfraude

-      Opsporen van gestolen voertuigen en toebehoren

-      Onderzoeken en aantonen van interne fraude

-      Bestrijden van afpersing en chantage

-      Observatie van malafide personeelsleden

-      Aantonen van onrechtmatig arbeidsverzuim

-      Ophelderen van diefstal binnen het bedrijf

-      Screenen van toekomstige medewerkers of zakenpartners

-      Opsporen en aanmanen van wanbetalers

-      Opsporen van gestolen of niet-betaalde goederen

-      Onderzoeken en aantonen van ongewenst gedrag op het werk

-      Onderzoeken en aantonen van bedrijfsspionage

-      Uitvoeren van mystery shopping

-      Uitvoeren van undercover-opdrachten

-      Bestrijden contraspionage (bij vermoedens van opname- en afluisterapparatuur)

-      Onderzoeken en aantonen van vandalisme

-      Leveren ondersteuning bij oplossen oplichtingszaak

 Hogerstaande opsomming is niet exhaustief, neem bijgevolg gerust vrijblijvend contact op voor specifieke cases en probleemsituaties. Onze bewijslevering is ten allen tijde rechtsgeldig, zowel op het vlak van burgerlijke- als strafrechtelijke rechtspleging.

Copyright @ All Rights Reserved