Home

Alias Investigations is een wettelijk erkend Privé-detective bureau, dat vergund is door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder het nummer 14.1960.03.


Er worden zowel onderzoeksdiensten verleend aan bedrijven (zakelijke diensten),

als aan particulieren (private opdrachten) en advocaten.


Op vraag van de opdrachtgever wordt bewijsmateriaal verzameld dat kan aangewend worden bij een (juridisch) conflict en dit zowel in de bedrijfswereld als in de privé-sfeer.


Discretie en klantgerichtheid zijn sleutelwaarden in onze dienstverlening.

ELIMINATE

ALL OTHER FACTORS, AND THE ONE WHICH REMAINS MUST

BE THE TRUTH!

PARTICULIEREN


Ondersteuning bij het oplossen van familiale geschillen en/of (criminele) feiten in de privé-sfeer. Het aangeleverde bewijsmateriaal kan, indien gewenst, aangewend worden in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures.

BEDRIJVEN


Achterhalen van fraude en (strafrechtelijke) inbreuken in de zakelijke sfeer. Het aangeleverde bewijsmateriaal kan desgevallend aangewend worden in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures.

ONS AANBOD

  • Bij het eerste contact vindt er een (gratis en volledig vrijblijvend) intakegesprek met een privé-detective plaats en wordt er al een eerste indicatie rond kostprijsbepaling gegeven.
  • Bij beslissing tot opstart volgt de bespreking van de voorgestelde aanpak voor de specifieke case en wordt er nauwkeurig zicht verstrekt op de verwachte kostprijs.
  • Tijdens de uitvoering van de opdracht worden er, in onderlinge afspraak rond timing, tussentijdse voortgangsrapporten ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.
  • Na afronding van de opdracht wordt een volledig en kwaliteitsvol eindrapport opgeleverd aan de opdrachtgever. Dit eindrapport bevat het benodigde rechtsgeldig bewijsmateriaal ter aanwending voor de rechtbank indien de opdrachtgever daartoe beslist.

ONZE KWALITEITEN

  • Binnen de 24 uur na afsluiting van het contract wordt uw zaak opgestart en zijn we operationeel.
  • Alias Investigations beschikt over detectives met een opleiding in de criminologische wetenschappen en met een opleiding in forensisch onderzoek.
  • Alias Investigations bestrijkt een zeer ruime waaier van onderzoeksdomeinen.
  • Onze detectives streven naar maximale efficiëntie en leveren uitermate kwaliteitsvol onderzoekswerk.
  • Alias Investigations garandeert absolute discretie zowel tijdens als na het onderzoek.

Copyright @ All Rights Reserved